Lưu ý cần thiết khi chữa nấm da trong thời tiết nồm