Tại sao phải sử dụng máy hút ẩm công nghiệp trong sản xuất và bảo quản