Tổng hợp cách ngăn ngừa nấm mốc cho kho chứa hàng nông sản