Ưu và nhược điểm của các thiết bị hút ẩm theo hai nguyên lý ngưng tụ và hấp thụ